ZMIANY W PROGAMIE OCHRONY KONI SOKÓLSKICH I SZTUMSKICH

Szanowni Państwo w dniu 21 stycznia wszedł w życie znowelizowany program dla koni sokólskich/sztumskich. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy zawarte w punkcie 7 dotyczącym zasad wybory klaczy do programu. Zgodnie z ppkt 3: klacz, aby zostać zakwalifikowaną do programu musi być zbonitowana na co najmniej 77 punktów (w tym 13 za typ).W ppkt 5 widnieje zaś zapis, że klacz przystępująca do programu ma mieć potwierdzoną źrebność zaświadczeniem lekarza weterynarii (USG) lub urodzić jedno źrebię. Zapis dotyczący ogierów – punkt 8 ppkt 2 – wprowadza zmianę dotyczącą bonitacji – minimum to 80 pkt w tym 14 za typ. Przepisy dotyczące bonitacji ogierów i klaczy obowiązują od 1 czerwca 2021 roku.

Poniżej znajdą Państwo jego pełną treść: http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/…/programy