Polityka cookies

Pliki Cookies

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.gummysmile.pl, używamy narzędzi badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności (cookies).

Administrator plików cookies

Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.wzhkwarszawa.pl oraz www.wzhk-warszawa.pl jest Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie, z siedzibą przy ul. Zagłoby 49, 05-270 Marki, e-mail: biuro@wzhkwarszawa.pl.

Dane zbierane automatycznie: PLIKI COOKIES

Dane te są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Zgadzam się przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

Co to są cookies?

kliknij i obejrzyj film na ten temat

Kiedy zbieramy cookies?

W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać. Tylko administrator plików cookies ma do nich dostęp.

Po co nam te dane?

Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których poszukują Użytkownicy. Systemowo, cookies dzielą się na: – stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas) – sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej zakończeniu) – pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google Maps itp.). Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.

Na jakiej podstawie je przetwarzamy?

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. Cookies są przechowywane przez 30 dni.

Jak zarządzać plikami cookies?

Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, przejdź do ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Polityka prywatności może ulec zmianie.
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2020

Polityka prywatności i zasady przetwarzania danych osobowych przez stronę internetową

Ochrona danych osobowych.
Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego?

W serwisie dostępnym pod adresem www.wzhkwarszawa.pl oraz www.wzhk-warszawa.pl przetwarzamy dane osobowe użytkowników kontaktujących się z nami przez formularz kontaktowy w celu zgłoszenia koniowatego.

Administratorem danych osobowych Użytkowników serwisu www.wzhkwarszawa.pl oraz www.wzhk-warszawa.pl jest Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie z adresem do korespondencji: ul. Zagłoby 49, 05-270 Marki, e-mail: biuro@wzhkwarszawa.pl

Zbierane są następujące dane osobowe: IMIĘ, NAZWISKO, ADRES, NR PESEL, NR REGON, NR TELEFONU/FAXU ORAZ ADRES MAILOWY
Są one zapisywane podczas wysyłania wiadomości przez formularz kontaktowy i używane wyłącznie w celu procedowania wysłanego przez Użytkownika zgłoszenia koniowatego do rejestru.

Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana na podstawie informacji o przetwarzaniu danych zamieszczonych pod formularzem zgłoszenia. Osoba, która świadomie podejmuje kontakt poprzez formularz, decyduje się na podane swoich danych w celu umożliwienia Administratorowi strony podjęcia oczekiwanego przez nią działania polegającego na rozpoczęciu procedury rejestracji koniowatego. Jeśli Użytkownik nie chce, by jego dane były w ten sposób przetwarzane, może wybrać inną formę kontaktu – np. osobisty lub listowny, a niezbędne dane znajdują się w stopce tuż pod formularzem zgłoszenia.

Powyższe dane nie są udostępniane stronom trzecim, nie są przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Przetwarzane są w celu identyfikacji nadawcy oraz załatwienia sprawy opisanej w formularzu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Informujemy, iż posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić te dane przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Odbiorcą tych danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (firma hostingowa). Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora lub przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu cofnięcia przez Państwa zgody.

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE mają Państwo prawo do informacji, jakie Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych. Wydanie pierwszej kopii danych jest bezpłatne, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę. Przysługuje Państwu prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych. Przysługuje Państwu także prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, w sytuacji, kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których informował; kiedy wycofają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej), jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora. Macie Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pisząc do: Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie z adresem do korespondencji: ul. Zagłoby 49, 05-270 Marki, e-mail: biuro@wzhkwarszawa.pl

Polityka przetwarzania danych osobowych może ulec zmianie.
Data ostatniej modyfikacji: 15.07.2020 r.