Dokumenty i wnioski
do pobrania i wglądu

Poniżej znajdą Państwo formularze wniosków i podań do pobrania:

Wniosek o zarejestrowanie koniowatego

Podanie o nadanie nazwy/zmianę nazwy

Zgłoszenie czip

Oświadczenie zmiany właściciela

Wniosek o wydanie duplikatu paszportu

Wniosek o wydanie Zaświadczenia o zarejestrowanych koniach w Rejestrze koniowatych

Wniosek o wpis do księgi

Wniosek o zarejestrowanie koniowatego z zagranicznym dokumentem identyfikacyjnym

Deklaracja Członkowska PZHK

Protokół pobrania krwi lub włosów od konia

Rejestr pokryć

Umowa kupna–sprzedaży

WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU ŚWIADECTWA POKRYCIA

Zlecenie badań DNA konia

Zlecenie sprowadzenia certyfikatu konia z zagranicy

Zlecenie ekspertyzy

Zlecenie-ekspresowe badanie DNA – 7 dni

Zgłoszenie padnięcia konia

Wniosek o wydanie duplikatu licencji lub świadectwa pokrycia

Oświadczenie o sprzedaży koniowatego

Zgłoszenie osła do rejestru