Cennik opłat

Paszport hodowlany
w tym:
opis słowny i graficzny + mikroczip – 79,20 zł
zarejestrowanie koniowatego – 41,80 zł
wydanie paszportu – 4,00 zł

125 zł
Opis graficzny
53,50 zł
Wszczepienie mikroczipu
71,20 zł
Zidentyfikowanie konia rasy:
pełna krew angielska,
czysta krew arabska,
kłusak
kuc szetlandzki
95,30 zł
Wydanie duplikatu paszportu
150 zł
Dokonanie zmiany w rejestrze koniowatych
(np. zmiana właściciela konia)
17,50
Zmiana nazwy konia/nadanie nazwy koniom
sprowadzonym spoza granic kraju
115 zł
Wpisowe od założenia nowego
punktu kopulacyjnego (w tym szkolenie
i  materiały informacyjne)
150 zł
Nadzór i prowadzenie dokumentacji hodowcy
dla stada objętego ochroną
50 zł
Roczna składka członkowska
30 zł
Duplikat dokumentu hodowlanego
(licencji, dowodu urodzenia)
75 zł
Duplikat świadectwa pokrycia klaczy
50 zł
Rejestracja konia z zagranicznym
dokumentem identyfikacyjnym
139,50 zł
Kwalifikacja klaczy programowej
Z.SZTUM/Z.SOK.
30 zł

Wysokość opłat zootechnicznych obowiązujących w 2020 r.

OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej (składka za klacz starszą)
– ze źrebięciem 20 zł
– bez źrebięcia 10 zł
OKM i WKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej)
70 zł
OKM i WKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej) dla członków
40 zł
Wydanie licencji
5 zł
OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego
(składka od ogiera starszego)
100 zł
OOM i WOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego
i wpis do księgi (licencja dla ogiera młodego), w tym:
ocena wartości użytkowej – 100 zł,
wpis do księgi – 100 zł
200 zł
POW – ocena wartości użytkowej ogiera
w polowej wstępnej próbie dzielności
20 zł
POZ – ocena wartości użytkowej ogiera
w zasadniczej polowej próbie dzielności
40 zł
PK – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
(w tym wstępne próby dla klaczy hc i kn)
30 zł
OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego
8 zł