Cennik opłat

Paszport hodowlany
w tym:
opis słowny i graficzny + transponder – 130 zł
zarejestrowanie koniowatego – 80 zł
wydanie paszportu – 20 zł

230 zł

Opis słowny i graficzny

80 zł

Wszczepienie transpondera

100 zł

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego (brak świadectwa pokrycia)

300 zł

Sprawdzenie pochodzenia koniowatego po opuszczeniu gospodarstwa

100 zł

Zidentyfikowanie konia rasy:
pełna krew angielska,
czysta krew arabska,
kłusak
kuc szetlandzki

80 zł

Wydanie duplikatu paszportu

300 zł

Dokonanie zmiany w rejestrze koniowatych
(np. zmiana właściciela konia)

35 zł

Zmiana nazwy konia/nadanie nazwy koniom
sprowadzonym spoza granic kraju
115 zł
Wpisowe od założenia nowego
punktu kopulacyjnego (w tym szkolenie
i  materiały informacyjne)
150 zł
Nadzór i prowadzenie dokumentacji hodowcy
dla stada objętego ochroną
50 zł
Roczna składka członkowska

50 zł

Wpisowe

30 zł

Składka członkowska zaległa

30 zł

Duplikat dokumentu hodowlanego
(licencji, dowodu urodzenia)
75 zł
Duplikat świadectwa pokrycia klaczy
50 zł
Rejestracja konia z zagranicznym
dokumentem identyfikacyjnym

335 zł

Kwalifikacja klaczy programowej
Z.SZTUM/Z.SOK.
30 zł
Wydanie dodatkowych kartek do dokumentu identyfikacyjnego – wkładka
30 zł
Dokonanie zmian w paszporcie w zakresie wpisu znaku zatwierdzenia.

50 zł

Dokonanie zmiany w rejestrze (kastracja, zmiany danych właściciela etc.)

35 zł

Upoważnienia OZHK/WZHK na dokonanie zgłoszeń do bazy ARiMR

20 zł

Wydanie nowego unikalnego dokumentu identyfikacyjnego

50 zł

opłata pocztowa

12, 30 zł

za 1-5 szt. paszportów 12,30 zł

powyżej 5 szt. 19,60 zł

Wysokość opłat zootechnicznych obowiązujących od 2022 r.

OKS – ocena wartości użytkowej klaczy starszej (składka za klacz starszą)
– ze źrebięciem 20 zł
– bez źrebięcia 10 zł
OKM i WKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej)
70 zł
OKM i WKM – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
i wpis do księgi (licencja dla klaczy młodej) dla członków
40 zł
Wydanie licencji
5 zł
OOS – ocena wartości użytkowej ogiera starszego
(składka od ogiera starszego)
100 zł
OOM i WOM – ocena wartości użytkowej ogiera młodego
i wpis do księgi (licencja dla ogiera młodego), w tym:
ocena wartości użytkowej – 100 zł,
wpis do księgi – 100 zł
200 zł
POW – ocena wartości użytkowej ogiera
w polowej wstępnej próbie dzielności
20 zł
POZ – ocena wartości użytkowej ogiera
w zasadniczej polowej próbie dzielności
40 zł
PK – ocena wartości użytkowej klaczy młodej
(w tym wstępne próby dla klaczy hc i kn)
30 zł
OŹ – ocena wartości użytkowej źrebięcia rocznego i dwuletniego
8 zł

Dodatkowe opłaty pobierane zgodnie z UCHWAŁĄ nr 59/2022 Prezydium Zarządu Polskiego Związku Hodowców Koni z dnia 7 grudnia 2022 r.
https://www.pzhk.pl/formalnosci/cennik-oplat/