Wojewódzki Związek
Hodowców Koni w Warszawie

Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Warszawie działa na terenie 29 powiatów i 4 miast na prawach powiatu województwa mazowieckiego prowadząc dokumentację hodowlaną i ocenę wartości użytkowej 8 ras koni, dla których w Polsce prowadzone są Księgi i Rejestry Koni Zarodowych. Do podstawowych zadań hodowlanych WZHK Warszawa należą:
 • elektroniczna i graficzna identyfikacja koni związana z wszczepianiem mikroczipów i wystawieniem paszportów
 • kwalifikacja klaczy i ogierów do wpisu do Ksiąg i Rejestrów
 • selekcja i przeglądy prowadzone dla klaczy starszych i ogierów starszych wpisanych do Ksiąg i Rejestrów
 • organizacja Aukcji, Czempionatów, Pokazów i Wystaw
 • odprawy, szkolenia i zebrania z hodowcami

Struktura WZHK

Zarząd WZHK Warszawa:

 1. Prezes Krzysztof Grąbczewski
 2. Wiceprezes Waldemar Dąbkowski
 3. Wiceprezes Jacek Hernik
 4. Sekretarz Hubert Stasiak
 5. Skarbnik Anna Stańska
 6. Członek Zarządu Rafał Hakowski
 7. Członek Zarządu Piotr Piechna
 8. Członek Zarządu Sławomir Piotrowski
 9. Członek Zarządu Michał Wolski
 10. Zastępca członka Zarządu Jan Turek
 11. Zastępca członka Zarządu Tomasz Pustoła
 12. Zastępca członka Zarządu Adrian Wiśniewski

Komisja Rewizyjna WZHK Warszawa:

 1. Przewodniczący Waldemar Guzanowski
 2. Wiceprzewodniczący Sławomir Mossakowski
 3. Sekretarz Piotr Ochman
 4. Zastępca członka Waldemar Dul
 5. Zastępca członka Jan Nagiel

Sąd Koleżeński WZHK Warszawa:

 1. Przewodniczący Piotr Morawski
 2. Wiceprzewodniczący Jakub Giżyński
 3. Sekretarz Marcin Kozakowski

TERENOWE KOŁA HODOWCÓW KONI:

 1. Terenowe Koło Hodowców Koni w Garwolinie

Prezes Jan Stasiak
Wiceprezes Jan Mucha
Sekretarz Piotr Krupa
Skarbnik Hubert Stasiak
Członek Mirosław Prac
Zastępca Członka Zarządu Piotr Pyza

2. Terenowe Koło Hodowców Koni w Sokołowie

Prezes Michał Bartnik
Wiceprezes Sławomir Trojan
Sekretarz Lech Rogala
Skarbnik Paweł Roguski
Członek Ignacy Kryszczuk
Zastępca Członka Zarządu Jerzy Posiewka

 1. Terenowe Koło Hodowców Koni w Siedlcach

Prezes Mirosław Dmowski
Wiceprezes Konrad Matwiejczuk
Sekretarz Jolanta Michalak
Skarbnik Anna Stańska 
Członek Krzysztof Rechnio
Zastępca Członka Zarządu Jakub Kamer

4. Terenowe Koło Hodowców Koni w Sochaczewie

Prezes Grzegorz Majewski
Wiceprezes Katarzyna Sobótka
Sekretarz Sławomir Woźniak
Skarbnik Paweł Ciurzyński 
Członek Czesław Felczak
Zastępca Członka Zarządu Jolanta Siniarska

5. Terenowe Koło Hodowców Koni w Ciechanowie

Prezes Jan Perdjon
Wiceprezes Adrian Wiśniewski
Sekretarz Bogdan Świątecki
Skarbnik Stanisław Wiśniewski 
Członek Krzysztof Łuczkowski
Zastępca Członka Zarządu Janusz Pszczółkowski

6. Terenowe Koło Hodowców Koni w Ostrołęce

Prezes Waldemar Dąbkowski
Wiceprezes Kazimierz Kochański
Sekretarz Żaneta Dzięgielewska
Skarbnik Zbigniew Samsel
Członek Paweł Rostkowski
Zastępca Członka Zarządu Paweł Żabik

7. Terenowe Koło Hodowców Koni w Łącku

Prezes Piotr Piechna 
Wiceprezes Krzysztof Woźniak 
Sekretarz Waldemar Guzanowski 
Skarbnik Piotr Kołodziejczyk
Członek Tadeusz Kaźmierczak
Zastępca Członka Zarządu Sławomir Czubakowski

8. Terenowe Koło Hodowców Koni w Wyszkowie

Prezes Jacek Ruciński 
Wiceprezes Antoni Dybka 
Sekretarz Jan Turek
Skarbnik Waldemar Dul
Członek Adam Kowalczyk
Zastępca Członka Zarządu Krzysztof Gałązka

9. Terenowe Koło Hodowców Koni w Płońsku

Prezes Krzysztof Grąbczewski 
Wiceprezes Jerzy Borowski 
Sekretarz Tomasz Pustoła
Skarbnik Piotr Morawski 
Członek Tomasz Sadowski
Zastępca Członka Zarządu Sławomir Mossakowski

10. Terenowe Koło Hodowców Koni w Warszawie – Konie Zimnokrwiste

Prezes Marcin Liwiński
Wiceprezes Sławomir Piotrowski
Sekretarz Rafał Hakowski 
Skarbnik Tadeusz Mielcarz
Członek Jan Nagiel
Zastępca Członka Zarządu Grażyna Kruszewska

11. Terenowe Koło Hodowców Koni w Warszawie HC/KN

Prezes Olimpia Dąbkowska
Wiceprezes Jakub Giżyński
Sekretarz Anastazja Iwanowska 
Skarbnik Marcin Kozakowski
Członek Daniel Kamiński
Zastępca Członka Zarządu Rafał Dąbkowski

12. Terenowe Koło Hodowców Koni w Warszawie Ras Szlachetnych i Koni Małych

Prezes Paweł Gąsiński
Wiceprezes Remigiusz Makowski
Sekretarz Piotr Ochman
Skarbnik Jacek Jankowski 
Członek Łukasz Dutkiewicz
Zastępca Członka Zarządu Paulina Lange

BIURO WZHK WARSZAWA

Dyrektor mgr inż. Jerzy Konowrocki

Pracownicy terenowi:
mgr. inż. Jerzy Konowrocki
inż. Marcin Majewski
inż. Paulina Liwińska

Pracownicy biurowi:

Kierownik biura: mgr inż. Monika Jedlikowska
monikajedlikowska@wzhk-warszawa.pl
Lucyna Sasin
mgr Izabela Parapura
mgr inż. Aleksandra Leśniowska
mgr inż. Sabina Lewandowska
mgr Sylwia Pakuła

Główna księgowa:
mgr Marta Poszytek