Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

W imieniu Zarządu WZHK w Warszawie informujemy, że najbliższy Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów WZHK w Warszawie planowany jest w terminie 10 kwietnia 2024 r. w Hotelu GROMAN w Sękocinie, Al. Krakowska 76

Przypominamy, że zgodnie ze Statutem WZHK w Warszawie §19 pkt. 3 Wnioski o zamieszczaniu spraw w porządku dziennym Walnego Zjazdu mogą składać:  

1) Zarządy Kół

2) Komisja Rewizyjna Związku,

– najpóźniej na 21 dni przed terminem Walnego Zjazdu. Wnioski złożone po tym terminie nie mogą być uwzględnione.