Zgłoszenie koniowatego do rejestru


Typ zdarzenia

urodzeniedotychczas niezarejestrowanysprowadzenie z zagranicy


Dane zgłaszanego koniowatego:

Nazwa:
Data i miejsce urodzenia (województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy i poczta;
w przypadku konia pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej oraz konia sprowadzonego z zagranicy
należy podać tylko kraj urodzenia)
:

Płeć i maść:
Niepowtarzalny dożywotni numer i nazwa ojca:
Niepowtarzalny dożywotni numer i nazwa matki:
Miejsce stacjonowania koniowatego:


Dane hodowcy koniowatego:

Imię i nazwisko (nazwa), obywatelstwo:
Pesel lub REGON:
Adres: (województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy i poczta,
nr kierunkowy/telefon, fax)
:


Dane właściciela koniowatego (należy podać, jeżeli właściciel nie jest hodowcą):

Imię i nazwisko (nazwa), obywatelstwo:
Pesel lub REGON:
Adres: (województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy i poczta,
nr kierunkowy/telefon, fax)
:


Adres do korespondencji (nie wypełniać jeśli jest identyczny z adresem hodowcy lub właściciela konia!)

Adres: (województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy i poczta,
nr kierunkowy/telefon, fax)
:


Oświadczenie zgłaszającego

Imię i nazwisko (nazwa), obywatelstwo:
E-mail kontaktowy:


Sposób odbioru paszportu

paszport odbiorę osobiściepaszport proszę wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych