Zgłoszenie koniowatego do rejestru


  Typ zdarzenia

  urodzeniedotychczas niezarejestrowanysprowadzenie z zagranicy


  Dane zgłaszanego koniowatego:

  Nazwa:
  Data i miejsce urodzenia (województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy i poczta;
  w przypadku konia pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej oraz konia sprowadzonego z zagranicy
  należy podać tylko kraj urodzenia)
  :

  Płeć i maść:
  Niepowtarzalny dożywotni numer i nazwa ojca:
  Niepowtarzalny dożywotni numer i nazwa matki:
  Miejsce stacjonowania koniowatego:


  Dane hodowcy koniowatego:

  Imię i nazwisko (nazwa), obywatelstwo:
  Pesel lub REGON:
  Adres: (województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy i poczta,
  nr kierunkowy/telefon, fax)
  :


  Dane właściciela koniowatego (należy podać, jeżeli właściciel nie jest hodowcą):

  Imię i nazwisko (nazwa), obywatelstwo:
  Pesel lub REGON:
  Adres: (województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy i poczta,
  nr kierunkowy/telefon, fax)
  :


  Adres do korespondencji (nie wypełniać jeśli jest identyczny z adresem hodowcy lub właściciela konia!)

  Adres: (województwo, powiat, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy i poczta,
  nr kierunkowy/telefon, fax)
  :


  Oświadczenie zgłaszającego

  Imię i nazwisko (nazwa), obywatelstwo:
  E-mail kontaktowy:


  Sposób odbioru paszportu

  paszport odbiorę osobiściepaszport proszę wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru


  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych