Zgłoszenie koniowatego do rejestru


Typ zdarzenia

urodzeniedotychczas nie zarejestrowanysprowadzenie z zagranicy

UWAGA, w przypadku koniowatego sprowadzonego z zagranicy bez obowiązującego w UE dokumentu identyfikacyjnego, należy przedstawić inny dokument koniowatego wystawiony za granicą.


Dane zgłaszanego koniowatego:Dane hodowcy koniowatego:
Dane właściciela koniowatego (należy podać, jeżeli właściciel nie jest hodowcą):

Adres do korespondencji (nie wypełniać jeśli jest identyczny z adresem hodowcy lub właściciela konia!)


Oświadczenie zgłaszającego
Sposób odbioru paszportu

Paszport odbiorę osobiściePaszport proszę przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych